Intervju · Tanzelarija

Sub

Tanzelarija

Intervju · Tanzelarija

Za sve one koji imaju dovoljno energije i kreativnosti i vole ples, pokret, muziku i vatru  – tu je Tanzelarija. Tanzelarija je neprofitna kulturna asocijacija registrovana u BiH koja ima za cilj razvoj bosanskohercegovačke scene savremenog plesa, okončanje kulturne izoliranosti BiH u polju plesa, promocija kulturne razmjene umjetnika iz različitih zemalja i uspostavljanje partnerstava sa drugim organizacijama u balkanskoj regiji, promocija ljekovitog i terapeutskog potencijala plesa u korist djece iz dječijih domova i djece iz porodica u teškoj situaciji, te drugih socijalnih grupa u bosanskohercegovačkom društvu. Također, jedan od ciljeva je i promocija korištenja plesa kao neformalnog obrazovnog sredstva za samospoznaju i sazrijevanje za djecu, mlade i odrasle. Za sve nas i vas koje zanima nešto više o Tanzelariji, Nevena Redžić, PR manager Tanzelarije, odgovara na pitanja.

SUB: Koliko je plesna umjetnost u BiH i regionu zaživjela kao važna umjetnička forma izražavanja?
TANZELARIJA: Ako govorimo o ‘mainstream’ plesnoj umjetnosti, ona se kroz istoriju ravnopravno razvijala kao i sve druge vrste umjetnosti. Nakon klasičnog baleta je došao moderni ples, pa postmoderni, a zatim i savremeni ples. U balkanskom regionu plesna umjetnost je bitan dio kulturnih tokova, dok BiH po tom pitanju poprilično kaska. Međutim, primjetno je da ples postaje sve prisutniji i kod nas, te da umjetnički i kulturni krugovi počinju da uviđaju njegov značaj.

SUB: Ko su instruktori/ce suvremenog plesa u Tanzelariji?
TANZELARIJA: U BiH praktično nemamo visoko školovane plesače i koregorafe koji mogu podučavati savremeni ples na takvom profesionalnom nivou. Zahvaljujući NOMAD plesnoj akademiji, sada u BiH imamo tri plesačice koje su je završile i koje se i dalje bave performativnom umjetnošću prenoseći svoja iskustva i znanje na druge. Osim toga, za naše radionice i časove dovodimo razne umjetnike izvana. Neka od imena sa kojima smo sarađivali ili planiramo da sarađujemo u ovoj sezoni su Ambra Senatore, kompanija Pathosformel, Aleksandra Janeva Imfeld, Bojana Mladenović itd.

SUB: Tanzelarija u obliku različitih workshopa promovira energetske plesove koji stimuliraju pozitivno mišljenje i djelovanje, oslobađaju energiju, te razvijaju ekspresivnost i kreativnost. Reci nam nešto više o tome za koga su namijenjeni, gdje se i koliko često dešavaju?
TANZELARIJA: Da, osim programa za razvoj i promociju savremenog plesa ‘Danceplants’, Tanzelarija ima i program koji se zove ‘Dance for development’ gdje se ples prepoznaje kao neformalni način za samootkrivanje i samorazvoj. Radionice ovih vrsta plesova su namijenjene bukvalno svima jer za njih nije potrebno nikakvo plesno iskustvo, nikakvo predznanje, kondicija, godine i sl., apsolutno nema nikakvih preduslova osim želje da se krećemo, da osvijestimo i izbacimo tu kreativnu energiju iz sebe, te da se mijenjamo kako bismo imali kvalitetniji i ispunjeniji život. Radionice se odvijeju redovno, svakog mjeseca, nekad i više puta, pod nazivom Dance Synergy, ples 5 Ritmova itd. Takođe u okviru programa za djecu ‘Papričice u pokretu’ radimo nešto slično – kroz kreativne radionice pokreta pokušavamo probuditi kod djece svijest o tijelu, ohrabriti ih da ga koriste na najrazličitije načine, da znaju kako pasti, kako skočiti, kako isplesati čudesni dječiji svijet mašte.

SUB: Koliki je odaziv na ovakve workshope i šta polaznici najčešće očekuju od njih?
TANZELARIJA: Odaziv nije prevelik pošto su ovakve radionice i plesne tehnike još uvijek poprilično nepoznate i strane u našem društvu, mada već postoji standardna ekipa koja ih redovno pohađa. Očekivanja su generalno vrlo realna pošto se osoba koja se odluči provesti najmanje 3 sata (a često i više) na ovakvoj radionici, sigurno dobro raspitala o čemu se radi.

SUB: Kako nastaju vaše plesne koreografije, uz kakvu muziku i  kako radite kostimografije za svoje nastupe?
TANZELARIJA: Koreografije su vlastiti izražaj umjetnika-koreografa koji nastaje po inspiraciji na neku aktuelnu socijalnu ili intimnu tematiku i obično je to zajednički rad koreografa i plesača, gdje se njihovo unutrašnje promišljanje i proživljavanje prenosi na scenu, u pokret i prostor. Muzika i kostimografija su tu da inspirišu i pomognu prenošenje umjetničke poruke, tako da sve to zajedno pravi jedan zaseban svijet u koji gledatelj ‘nedužno’ uranja prisustvujući predstavi.

SUB: Na kakvim eventima najčešće nastupate?
TANZELARIJA: Najčešće nastupamo plešući sa vatrom obzirom da je to najinteresantniji vid plesa sa kojim se bavimo. Nastupamo na različitim godišnjicma, cermonijama otvaranja i sl. kada je potrebno doprinijeti svečanosti i veličanstvenosti ugođaja i doživljaja.

SUB: Tanzelarija je publici u BiH, između ostalog, poznata sa svojim nastupima plesa sa vatrom u kojem kombinira vatru i pirotehniku s elementima plesa i teatra. Gdje održavate takve performanse i za sve zainteresirane čitatelje ukratko nam objasni šta je potrebno jednom početniku za Fire dance?
TANZELARIJA: Početniku u plesu sa vatrom je potrebna samo volja i želja da se tim bavi, a sve ostalo se nauči i to puno brže i lakše nego što se to obično misli. Takođe prednost je i dobar instruktor, mada postoje jako dobri plesači koji su sami učili i savladali tehnike plesa sa različitim rekvizitima.

SUB:
Koliko često vam se desi zapaljena kosa, majica, opekotina ili bilo kakva druga nezgoda?
TANZELARIJA: Nezgode su načelno vrlo, vrlo rijetke jer plesači usavršavaju pokrete sa ugašenim rekvizitima prije nego što krenu plesati sa vatrom. Postoje rekviziti koji su opasniji od drugih, koji nose više vatre, tako da je i mogućnost nezgode veća, ali je dobra priprema i fokus prilikom plesa uveliko smanjuju i čak u potpunosti otklanjaju.

SUB: Za kraj, poruka iz Tanzelarije za čitatelje SUB magazina:
TANZELARIJA: Iskoristila bih moto pod kojim svake godine proslavljamo svjetski dan plesa, 29.4., ‘Go out and dance!’ ili ‘Izađi i pleši!’ – ples je univerzalni jezik koji prevazilazi sve razlike među ljudima i budi pozitivnu energiju koja se nalazi u svakome od nas. Bez obizra o kojoj vrsti plesa se radi, samo – izađi pleši!

Ispitivačina: Tanzelarija vs SUB (Amila Hrustić)
Za više informacija posjetite Tanzelarija web.


Have your say


three + = 10

Top